Zlepšování stanovištních podmínek

Zlepšení stanovištních podmínek stromů vede ke zlepšení jejich klesající fyziologické vitality.

PODPOŘENÍ RŮSTU STROMŮ

Provzdušněním či výměnou svrchních vrstev půdy účinně podpoříme jejich další růst a funkční setrvání na lokalitě. S využitím supersonického rýče (AIR SPADE) a dalších šetrných technologií lze dosáhnout požadovaného cíle, a přitom minimalizovat negativní dopad na ošetřovaný strom. Pro stromy je limitním faktorem dostatek vláhy. Proto se snažíme stromům na extrémních stanovištích zpřístupnit zdroj dešťové vody. Na rozdíl od běžného připojení na vodovodní řad se jedná o fyziologicky příznivější, a přitom environmentálně udržitelnější přístup.

PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ

V extrémních případech, kdy nelze zajistit přežití vysoce hodnotného stromu, který je v zásadní kolizi se stavbou, projekčně připravíme a poté zrealizujeme jeho přesazení na nové vhodnější stanoviště. Námi připravený jírovec v Liberci, který s balem vážil 300 tun, v roce 2021 oslaví patnáct let od úspěšného transferu.
Kompletní zahradnické a arboristické práce
Vybudujeme Vám zahradu snů. Kontaktujte nás. 
Jsme tu pro vás každý den v čase 7:00 - 18:00.
© 2024 BAOBAB - péče o zeleň, s. r. o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů