Ochrana stromů na staveništi

STROMY OCHRÁNÍME I NA STAVENIŠTI

Ochrana stromů při stavebních činnostech

Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy.
V Baobabu provádíme návrhy i realizace ochrany dřevin při stavební činnosti, a to  včetně řešení technických detailů střetu staveb se stromy dle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a Standardu péče o přírodu a krajin – Ochrana dřevin při stavební činnosti - SPPK A01 002.
Způsob, rozsah i termíny provedení ochranných opatření se řídí zejména podle stavu a perspektivy stávajících stromů, jakož i druhem, rozsahem a trváním stavebních prací.

V ideálním případě vstupujeme do procesu již v rámci projekční přípravy. Výrazně se tím zvyšují šance, že dotčené stromy stavbu přežijí s minimálními negativní dopady.
Výkopem s využitím technologie supersonického rýče (AIR SPADE), šetrným přerušením kořenů, či případně instalací kořenové clony, lze účinně předejít kořenovým hnilobám a následně pak statickému selhání (vyvrácení) jedince.
Kompletní zahradnické a arboristické práce
Vybudujeme Vám zahradu snů. Kontaktujte nás. 
Jsme tu pro vás každý den v čase 7:00 - 18:00.
© 2024 BAOBAB - péče o zeleň, s. r. o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů