Stromové injektáže

O STROMY PEČUJEME S CITEM

Ochrana stromů a zlepšení jejich výživy

Stromová injektáž je technologie používaná pro individuální ochranu stromů s velmi širokým využitím. Jedná se o šetrné a ve vyspělém světě již běžné a osvědčené metody ošetření dřevin proti nebezpečným škůdcům a závažným chorobám. Stromům lze tímto způsobem rovněž účinně aplikovat výživu a podpůrné látky s cílem zlepšit jejich fyziologickou vitalitu a prodloužit funkční životnost.

Úspěšnost přes 90 %

Na stromových injektážích již řadu let úspěšně spolupracujeme se špičkovými odborníky z lesnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Díky průběžnému vylepšování aplikované látky a optimalizaci technologie injektáže se nám daří u mikro-injektáže jírovců proti klíněnce dosahovat účinnosti přes 90 %.

Mikro-injektáže

Ošetření dřeviny mikro-injektáží spočívá ve vpravení malého množství účinné látky pod kůru do vodivých pletiv stromů. Ta je následně transportována do fyziologicky aktivních pletiv, které jsou atakovány patogenem. Tento postup zajistí vysokou odolnost ošetřené dřeviny vůči konkrétním hmyzím škůdcům a houbovým onemocněním, bez negativního dopadu na okolí.

Hlavní výhody mikro-injektáže jsou:
téměř okamžitá a dlouhodobá účinnost
vysoká úroveň selektivnosti ošetření
nulový únik účinné látky do okolního prostředí
strom je při aplikaci poškozen jen minimálně
Zatím nejlepší zkušenosti jsou s ochranou před klíněnkou jírovcovou, která způsobuje významné poškození listů. Dále se dá úspěšně zasáhnout vůči savým škůdcům, jako jsou mšice smrková, dutilka jasanová, zdobnatka lipová (způsobuje medování) atp. Z tracheomykózních onemocnění jsou dobré výsledky při potírání grafiózy jilmů. U jasanů infikovaných voskovičkou jasanovou je možné pomocí injektáže docílit zmírnění intenzity chřadnutí. Rovněž injektujeme platany proti antraknóze.

Vzhledem k příznivé ceně lze mikro-injektáže využívat plošně ve městech i obcích.

Makro-injektáže

Při ošetření dřeviny makro-injektáží je do kmene vpraveno větší množství směsi několika účinných látek. Primárně se jedná o podporu výživy stromu aplikací asimilátů. Dále se přidávají látky působící proti hmyzím škůdcům či houbovým onemocněním. Princip aplikace a transportu látek v systému dřeviny je jinak shodný s mikro-injektáží.
Hlavní výhodou makro-injektáže je efektivní, komplexní a dlouhodobá podpora konkrétního stromu.
Aplikaci předchází detailní diagnostika ošetřovaného jedince, na jejímž základě je vytvořena směs látek optimální pro podporu dané dřeviny.
Použití makro-injektáží má vzhledem k vyšším nákladům význam především u mimořádně hodnotných stromů, u nichž je eminentní zájem o jejich udržení na stanovišti.

Máme rozsáhlé zkušenosti s ochranou významných stromů proti celé řadě patogenních organismů, pokud máte i vy zájem o injektáž stromů, kontaktujte nás.
Kompletní zahradnické a arboristické práce
Vybudujeme Vám zahradu snů. Kontaktujte nás. 
Jsme tu pro vás každý den v čase 7:00 - 18:00.
© 2024 BAOBAB - péče o zeleň, s. r. o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů